ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: netwerk configuratie op bijeenkomst


On Thu, Jul 19, 2007 at 09:55:39PM +0200, Geert Stappers wrote:

> Voor de netwerk configuratie op de bijeenkomsten, ben ik hostnamen
> en MAC adressen aan het verzamelen.

> Die gegevens zet ik dan in de domain name server files en in de DHCP
> configuratie file.

Dat kan automatisch met bij voorbeeld dnsmasq (of dhcpd + bind, maar
dan is het meer werk te configureren). Dan krijgt ieder computer het
hostname die hij vraagt. (Niet alle DHCP klanten vragen voor een
hostname by default; soms moet het expliciet in de configuratie.)


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]