ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

onderzoek naar virtuele samenwerkingsverbanden: interview


Hoi,

Gaby Rasters ( http://home01.wxs.nl/~rasters/ , <gaby.rasters@xxxxxxxxx>
) is a Phd researcher from the university of Nijmegen, conducting
research on virtual communication.  She works in a EU funded virtual
research team (conducting research on the e-mail use within different
organizations).  She wrote a case study about this EU team.  She has
interviewed some people within the Linux and Free Software community
about working in virtual organisations.  She is e.g. interested in the
way issues like trust are handled: probably different than in
traditional organistions.  She writes:

 I have read about OSS, Linux and I'm impressed of this e "organization."
 Please let me know if you have time for an interview for my research.

She interviewed me last week, and asked me to forward her interview
request.

=======

Gaby Rasters ( http://home01.wxs.nl/~rasters/ ,
<gaby.rasters@xxxxxxxxx>) doet promotieonderzoek aan de universiteit
Nijmegen.  Ze schrijft:

> Ik ben een onderzoekster (AIO) aan de universiteit van Nijmegen. Misschien
> hebben jullie me wel eens op OSS congressen/seminars zien rondlopen, een
> persoon met totaal geen benul van programmeren en van pc's. Toch ben ik heel
> erg geïnteresseerd in jullie werk. Niet de technische kanten ervan, maar
> vooral de manier waarop er via de mailinglisten gecommuniceerd wordt. Mijn
> onderzoek gaat over communicatie op afstand bijvoorbeeld in virtuele teams.
> Ik ben zelf lid van een virtueel onderzoeksteam (gefinancierd door de EU) en
> mijn conclusie is: het werkt voor geen meter! (dat samenwerken op afstand).
> Bij Debian (of Linux in zijn algemeenheid) lijkt dit wel te werken. Ik zou
> heel graag meer te weten komen over de manier van samenwerken, communiceren,
> coördineren en het opbouwen van vertrouwen binnen zo'n team van developers.
> (of welke teams er wel dan niet zijn).
> Ik weet niet of jullie wel eens bijeenkomsten hebben waar ik iedereen eens
> aan de tand zou mogen voelen, of dat ik individueel met een ieder die mee
> zou willen werken een interview afspraak zou mogen maken....
> Ook wil ik graag eens polsen of jullie je medewerking zouden verlenen aan
> het invullen van een vragenlijst....
> 
> Graag reacties naar het volgende e-mail adres:
> gaby.rasters@xxxxxxxxx
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Gaby Rasters
> Nijmegen School of Management
> Nijmegen, The Netherlands
> 024-3611908
> g.rasters@xxxxxxxxxx

Ze heeft mij afgelopen week geinterviewd, en vroeg me haar verzoek om
meer info te forwarden.  Ze is overigens niet specifiek in samenwerking
bij Debian geinteresseerd; ze is in het algemeen geinteresseerd in
virtuele samenwerkingsverbanden.

Groeten,

Joost

<<inline: application/pgp-signature>>[ Date Index] [ Thread Index]