ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

gemeenteraadsverkiezingen en w3c


Hoi,

Tomorrow elections for the Eindhoven local government will take place.

====

Groenlinks eindhoven schrijft in
http://www.dse.nl/groenlinks/gl-prog.htm :

"GroenLinks spreekt zich uit voor open standaarden (w3c) van de
gemeentelijke ICT voorzieningen. De toegankelijkheid van deze
voorzieningen moet ook voor niet Microsoft producten gegarandeerd
worden."

Of het relevant is voor wat zich in de gemeenteraad afspeelt weet
ik niet, maar leuk vond ik het wel.

Groeten,

Joost

<<inline: application/pgp-signature>>


Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]