ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: kroeg


On Mon, Jan 07, 2002 at 11:52:31PM +0100, Joost van Baal wrote:
> Wie gaat er komende vrijdag mee naar de kroeg?  Karseboom, Hoogste Tijd,
> de Buut, Plaza Futura, de Groot: kies maar, of kom met een alternatief.

Komt er goed uit! Net als de anderen laat ik het maar aan mensen die hier
beter bekent zijn dan ik, om de kroeg te kiezen.

Nice initiative! just like the others, I'll leave to people who know this
place better to choose the right pub.

Groeten/Regards,

<<inline: application/pgp-signature>>


Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]