ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vertaalde manpages


Hoi,

Korte versie: maintainer van help2man reageert niet op mijn idee voor
verbetering van zijn tooltje. Wat moet ik doen?

Lange versie:

Ik heb een probleem.

Ik ben maintainer van het Debian package van manpages-nl (
http://nl.linux.org/doc/man/misc/ ): Nederlandse vertalingen van
manpages. Ikzelf heb niet de vertalingen gemaakt; dat is het werk
van Jos Boersema. Veel vertalingen zijn vertalingen van manpages
van GNU tooltjes. De originele Engelse manpages van die tooltjes
worden gegenereerd uit de C code, die ook zorgt dat je iets zinvols
te zien krijgt als je

 $ tooltje --help

doet. Bijvoorbeeld: in sh-utils-2.0/src/basename.c staat:

   printf (_("\
Print NAME with any leading directory components removed.\n\
If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n\
\n\
 --help   display this help and exit\n\
 --version  output version information and exit\n\
"));

en inderdaad, als je

 $ basename --help

doet, zie je

 Print NAME with any leading directory components removed.
 If specified, also remove a trailing SUFFIX.

  --help   display this help and exit
  --version  output version information and exit

De manpage heeft precies dezelfde tekst. De manpage, die als
sh-utils-2.0/man/basename.1 met de sh-utils-2.0.tar.gz tarball wordt
meegeleverd, is tijdens het bouwen van deze tarball gegenereerd door
het scriptje man/help2man .

Echter.

In sh-utils-2.0/po/nl.po staat o.a.

 "Toon NAAM zonder de voorafgaande directory componenten. Indien\n"
 "gespecificeerd, verwijder het achtervoegsel ACHTERVOEGSEL.\n"
 "\n"
 " --help   toon hulp-tekst en bekindig programma\n"

Dit zorgt ervoor dat als je

 $ LANG=nl_NL basename --help

doet, dat je dan

 Aanroep: basename NAAM [ACHTERVOEGSEL]
  of:  basename OPTIE
 Toon NAAM zonder de voorafgaande directory componenten. Indien

te zien krijgt.

Wat we nu dus hebben is _twee_ vertalingen van de engelse manpage:
Eentje in het .po file, en eentje in de manpages-nl tarball. Dit is
volgens mij suboptimaal. Het zou volgens mij mooi zijn de nederlandse
manpage uit de tekst in het Nederlandse .po file te genereren. Dan
hoeven alleen de typos in _die_ vertaling gefixed te worden. Hier is
echter een beer op de weg: het help2man scriptje grokt alleen maar
engelse --help output. Een oplossing zou zijn help2man te
internationaliseren. Hier zouden alle manpage vertalers baat bij
hebben. Ik heb een mailtje naar o.a. het help2man bugs adres gestuurd,
een maand geleden, maar van die kant geen reactie gehad.

Iets wat dit allemaal nog wat moeilijker maakt is dat "the GNU folks
abhor manpages".

Een enigszins samenhangend idee is de inefficiente manier waarin met
de huidige opzet versies van upstreams source gevolgd worden. manpages-nl
is nu 1 tarball, met daarin spul van man-pages (de door Andries Brouwer
beheerde linux systeem manpages), spul van procps, een stel Linux ps tooltjes
(top, free, uptime etc.), spul van GNU shellutils en spul van GNU textutils.
Verreweg het meeste in manpages-nl komt van man-pages, trouwens.

=======================================================================

I believe it would be nice if help2man were internationalised. See
http://lists.debian.org/debian-i18n/2001/debian-i18n-200110/msg00008.html
. However, help2man maintainer does not respond. What should I do?

Bye,

Joost[ Date Index] [ Thread Index]