ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: english & nederlands (was: Re: redistributing linux CD's)


On Thu, Nov 22, 2001 at 07:23:28PM +0100, jip wrote:
> 
> Joost Kooij wrote:
> 
> > Practically speaking, this would mean to say that if you can
> > write in both dutch and english, that you then try to say
> > things in both languages.
> 
> Isn't that a little bit exaggerated ? Isn't English enough ?
> Are there any non-English speaking Dutch here ?

Nog niet, geloof ik.

Het idee dat Joost Kooij eerder toelichtte was dat mails in het
nederlands voor de doelgroep (Eindhovense open source geinteresseerden)
meer toegankelijk zijn.  Ik vind het een nobel streven deze groep zo
toegankelijk mogelijk te houden.  Vandaar bij voorkeur tweetalige posts.

Wat mij betreft is iedereen vrij te posten in de taal van zijn of haar
keuze.  Toch denk ik dat het zinvol is voorzover mogelijk het gesprek
voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te houden.

=================

Not yet any non-English speaking Dutch subscribers.  Intention, as
outlined by Joost Kooij earlier in this thread, is to be as open and
accesible possible for Eindhoven open source interested people.  I feel
this is a good cause.  However, of course anybody has to decide self,
which language to choose for posts.

Bye,

Joost

<<inline: application/pgp-signature>>


Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]